Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.

Lista lekarzy

Wybrano specjalizacje:

pulmunologiaX

prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

pulmunolog
Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
(0 ocen)

dr n. med. Jacek Zych

pulmunolog
Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
(0 ocen)

prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr

pulmunolog
Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
(0 ocen)