Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.
(0 ocen)

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Poniatowskiego 26, Siedlce

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 0

Więcej informacji

CENTRUM INFORMACJI: tel. (25) 64-03-301

tel. (25) 640 32 00 , fax. (25) 640 32 24
e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim funkcjonuje:

Oddział Chirurgii Onkologicznej:

 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów litych, szczególnie nowotworów gruczołów piersiowych i przewodu pokarmowego.W leczeniu operacyjnym raka piersi stosuje się techniki pozwalające  zaoszczędzić gruczoł piersiowego i  węzły chłonne.

Obok klasycznych amputacji piersi i węzłów chłonnych (mastektomie) stosowane jest leczenie operacyjne z zaoszczędzeniem gruczołu i węzłów chłonnych również u pacjentek z pierwotnie zaawansowanymi zmianami, u których doszło do regresji zmian po chemio-terapii przedoperacyjnej. 

Na Oddziale leczy się nowotwory przewodu pokarmowego , systemowo kojarząc z radio- , chemio-terapią, przede wszystkim jelita grubego - okrężnicy i odbytnicy- z zachowaniem naturalnej drogi oddawania stolca i  żołądka, technikami: laparoskopową , klasyczną lub metodami małoinwazyjnymi endoskopowymi (kolonoskopia/polipektomia, gastrofibroskopia).

Operuje się nowotwory skóry: raki, czerniaki (wycięcia  z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych –płaty, przeszczepy, biopsje węzłów chłonnych wartowniczych -operacja sp. Morton’a).

Diagnostyka ambulatoryjna: -zmiany w piersiach ( mammografia, usg piersi, biopsje grubo-,cienko-igłowe, stereotaktyczne, biopsje próżniowe, lokalizacje diagnostyczne i przed chemioterapią), -jamie brzusznej i klatce piersiowej (komputerowa tomografia, magnetyczny rezonans, ultrasonografia, biopsje przezskórne, markery nowotworowe).

Oddział Onkologii Klinicznej i Radioterapii:

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym wszystkich nowotworów litych i chorób rozrostowych. Stosowane są wszystkie schematy chemioterapii, immunoterapii i terapii ukierunkowanej molekularnie, wg standardów Polskiej Unii Onkologii. Ponadto leczeni są chorzy z powikłaniami po chemioterapii.
W leczeniu systemowym, skojarzonym z radioterapią Oddział współpracuje z klinikami narządowymi Centrum Onkologii w Warszawie.

Oddział zajmuje się również diagnostyką chorób nowotworowych w oparciu o własną bazę diagnostyczną - usg, biopsje tkankowe i cienkoigłowe, trepanobiopsje oraz w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala- Zakład Diagnostyki Obrazowej z wielorzędową tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, Pracownią Endoskopową.

 

 

Programy lekowe realizowane w placówce

 • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 • Program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
 • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetolaksem lub wenetolaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 • Program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • Program lekowy - leczenie raka piersi
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • Program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • Program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • Program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
 • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Program lekowy - leczenie raka nerki
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Program lekowy - leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • Program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skóry
 • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji:

Pokaż oceny dot. pacjentów leczonych z powodu:

Oceny z komentarzami (0)

Wszystkie oceny (0)