Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.
3.5
(560 ocen)

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Warszawa ul. Roentgena

ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa

70% pacjentów poleca tę placówkę

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 560

pokaż więcej

Więcej informacji

Ważne informacje dla pacjentów w związku z sytuacją epidemiologiczną: 

https://www.pib-nio.pl/bardzo-wazne-informacje-dla-pacjentow-pib-nio/

 

Centrala: tel.: 22 546 20 00
Rejestracja telefoniczna: 22 460 00 09 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce. Oddział w Warszawie ma 670 łóżek i rocznie hospitalizuje ponad 50 000 pacjentów.

W szpitalu funkcjonuje:

 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej,
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej,
 • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
 • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,
 • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków,
 • Klinika Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
 • Klinika Nowotworów Układu Moczowego,
 • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego,
 • Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii,
 • Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej,
 • Zakład Radioterapii,
 • Zakład Fizyki Medycznej,
 • Zakład Brachyterapii z Pracownią Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii,
 • Zakład Rehabilitacji

Programy lekowe realizowane w placówce

 • Program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
 • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 • Program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
 • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetolaksem lub wenetolaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 • Program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • Program lekowy - leczenie raka piersi
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • Program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • Program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • Program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
 • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Program lekowy - leczenie raka nerki
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Program lekowy - leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • Program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skóry
 • Program lekowy - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 • Program lekowy - leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
 • Program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji: