Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.
3.9
(166 ocen)

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa ul. Banacha 1a

ul. Banacha 1a, Warszawa

60% pacjentów poleca tę placówkę

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 166

pokaż więcej

Więcej informacji

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny


Centrala: 22-599-1000
Rejestracja Onkologiczna: 22-599-1568
Rejestracja Hematologiczna: 22-599-1159, 22-599-2684

Szpital posiada 18 klinik, w tym:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Działalność naukowa i lecznicza skupia się na następujących zagadnieniach:

 • Radykalnym leczeniu nowotworów trzustki, jelita grubego, wątroby, żołądka jak również rzadziej występujących nowotworów przewodu pokarmowego
 • Wykonywaniu zabiegów o charakterze paliatywnym z wykorzystaniem NanoKnife do ablacji nieresekcyjnych guzów trzustki oraz termoablacji guzów wątroby.
 • Laparoskopowym leczeniu guzów przewodu pokarmowego a w szczególności jelita grubego, trzustki i żołądka
 • Operacjach radykalnych z powodu zmian nowotworowych tarczycy
 • Diagnostycznych laparotomiach i laparoskopiach w nowotworach o nieznanym punkcie wyjścia
 • Operacjach radykalnych i zabiegach paliatywnych nowotworów przełyku

 

Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii

W Klinice rocznie hospitalizowanych jest ok. 5700 chorych, podaje się około 3500 cykli chemioterapii i przeprowadza się średnio jeden zabieg przeszczepienia komórek krwiotwórczych tygodniowo. Jako jedyny ośrodek w kraju, Klinika wykonuje zabiegi przeszczepiania krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych. Prowadzi chemioterapię wszystkich nowotworów chemiowrażliwych a przede wszystkim nowotworów krwi, raka piersi, raka jelita grubego, żołądka, trzustki, raka jajnika, drobnokomórkowego raka płuca.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • cytologiczna, cytochemiczna,  immunofenotypowa i molekularna diagnostyka ostrych i przewlekłych białaczek,
 • analiza resztkowej choroby nowotworowej, badanie proliferacji komórek krwiotwórczych metodą hodowli in vitro, plazmafereza i cytoafereza,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia ze szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • zamrażanie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
 • przeszczepianie autologicznego  i allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • chemioterapia wszystkich rodzajów nowotworów chemiowrażliwych  a zwłaszcza nowotworów krwi, raka piersi, raka jajnika, drobnokomórkowego  raka płuca, raka jelita grubego, żołądka, trzustki,
 • zabiegi immunoablacji w  aplazji szpiku,
 • bankowanie  komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej,
 • dobieranie spokrewnionych i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku.

Programy lekowe realizowane w placówce

 • Program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
 • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 • Program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
 • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetolaksem lub wenetolaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 • Program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Program lekowy - leczenie raka nerki
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Program lekowy - leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • Program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • Program lekowy - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 • Program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji:

Pokaż oceny dot. pacjentów leczonych z powodu:

Oceny z komentarzami (9)

Osoba towarzysząca

(1.0)
5 miesięcy temu
NIE POLECAM, BAŁAGAN, BRAK ORGANIZACJI, BRAK ZAANGAŻOWANIA W LECZENIU, SPĘDZIŁAM DWA DNI PO 12 GODZIN Z CIĘŻKO CHORYM MĘŻEM ZE SKIEROWANIEM PILNYM RATUJĄCYM ŻYCIE NIESTETY NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY ,NIEKTÓRZY POWINNI BYĆ ZA TAKIE RZECZY W INNYM MIEJSCU NIŻ SZPITAL ,A ZWŁASZCZA NIE POLECAM LEKARZ JUSTYNA SMAGA
Czytaj dalej

Pacjent

(4.4)
rok temu
Dzięki profesjonalizmowi lekarzy wykryto mi nowotwór we wczesnym stadium. Chyba uratowali mi życie !
Czytaj dalej

Osoba towarzysząca

(4.6)
rok temu
Szybkie działanie po diagnozie, leki są zawsze na czas, lekarze i pielęgniarki - wspaniali ludzie.
Czytaj dalej
Pokaż więcej

Wszystkie oceny (157)

Pacjent

(1.0)
11 miesięcy temu

Pacjent

(4.6)
rok temu

Osoba towarzysząca

(3.8)
rok temu
Pokaż więcej