Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.
(0 ocen)
z ostatnich 365 dni

SP ZOZ MSW w Poznaniu

Dojazd 34, Poznań

Oceny szczegółowe

Liczba ocen w ostatnich 365 dniach: 0

Całkowita liczba ocen: 0

Więcej informacji

tel. 61 846 45 00

W zakresie onkologii w szpitalu działa:

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych. Stosuje m.in. chemioterapię dopęcherzową w leczeniu raka pęcherza oraz terapię lekową w przypadku raka stercza. Przeprowadza biopsje metodą TRU-CUT pod kontrolą TRUS w profilaktyce raka prostaty.

Oddział Hematologii

Prowadzi leczenie chorych na ostre białaczki, chłoniaki nieziarnicze i Hodgkina oraz szpiczaka plazmocytowego. Posiada 44 łóżka stacjonarne, 2 sale izolacyjne z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA oraz 6 sal o podwyższonej czystości powietrza.

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji:

Pokaż oceny dot. pacjentów leczonych z powodu:

Oceny z komentarzami (0)

Wszystkie oceny (0)