Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.
(0 ocen)

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Dojazd 34, Poznań

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 0

Więcej informacji

tel. 61 846 45 00

W zakresie onkologii w szpitalu działa:

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych. Stosuje m.in. chemioterapię dopęcherzową w leczeniu raka pęcherza oraz terapię lekową w przypadku raka stercza. Przeprowadza biopsje metodą TRU-CUT pod kontrolą TRUS w profilaktyce raka prostaty.

Oddział Hematologii

Prowadzi leczenie chorych na ostre białaczki, chłoniaki nieziarnicze i Hodgkina oraz szpiczaka plazmocytowego. Posiada 44 łóżka stacjonarne, 2 sale izolacyjne z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA oraz 6 sal o podwyższonej czystości powietrza.

Programy lekowe realizowane w placówce

  • Program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
  • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
  • Program lekowy - lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1 ryzyku związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q
  • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
  • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
  • Program lekowy - leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
  • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
  • Program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
  • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
  • Program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji:

Pokaż oceny dot. pacjentów leczonych z powodu:

Oceny z komentarzami (0)

Wszystkie oceny (0)