Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.

Alivia – Fundacja Onkologiczna 

ul. Wąwozowa 11

02-796 Warszawa

T: +48 22 266 03 40

F: +48 22 266 03 45

email: info@alivia.org.pl

WWW: http://www.alivia.org.pl

konto bankowe: Alior Bank, nr konta: 93 2490 0005 0000 4520 1698 1881

numer KRS: 0000358654 (XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy)

NIP: 5272630752, REGON: 142435498

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.