Skopiowane! KRS 0000358654 Menu

Dziękujemy za udział w głosowaniu w konkursie na szpital i lekarza dziesięciolecia.

Dowiedz się więcej o konkursie
4.4
(227 ocen)

#19
Ta placówka zajęła 19 miejsce w Polsce, w konkursie na szpital i lekarza dziesięciolecia ze średnią 4.4 przy 227 ocenach.
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr. 1 im. Fryderyka Chopina

ul.Fryderyka Chopina 2, Rzeszów

85% pacjentów poleca tę placówkę

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 227

pokaż więcej

Więcej informacji

Centrala (17) 86-11-421 do 427

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc
Rejestracja Przychodni (17) 85-26-842, (17) 85-26-950
Izba Przyjęć (17) 86-11-423

Rejestracja telefoniczna do poradni przyszpitalnych w godz 8:00-13:00 tel (17) 86 66 200, 257
Rejestracja tel.: 17 86 66 628, 629


W szpitalu funkcjonuje Podkarpackie Centrum Onkologii z następującymi Oddziałami:

Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej

Prowadzi leczenie chorób nowotworowych w formie jednodniowego pobytu w szpitalu. Stosuje chemioterapię i immunoterapię w postaci wlewów dożylnych i w postaci tabletek oraz hormonoterapię w postaci iniekcji podskórnej, domięśniowej i w formie tabletek.

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Prowadzi leczenie nowotworów złośliwych narządu rodnego. Stosuje teleradioterapię, radiochemioterapię, brachyterapię oraz chemioterapię. Klinika wyposażona jest w 31 łóżek i 5 sal dla chorych (4,5,7-osobowe).

Klinika Onkologii Klinicznej

Zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów nowotworów u osób dorosłych. Posiada 36 łóżek w salach 1-6-osobowych.

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Klinika i Zakład Radioterapii

dysponuje trzema nowoczesnymi przyspieszaczami liniowymi do przeprowadzania radioterapii. Posiada też nowoczesny tomograf komputerowy wyposażony w wirtualną symulację oraz układ laserowy do pozycjonowania pacjenta, co pozwala na precyzyjne leczenie. Szpital przeprowadza również brachyterapię HDR, polegającą na umieszczeniu źródła promieniowania w guzie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Klinika Radioterapii dla pacjentów wymagających hospitalizacji dysponuje 50 łóżkami w salach 4-8-osobowych, jednej sali dwuosobowej oraz dwoma izolatkami jednoosobowymi.

Kliniczny Zakład Brachyterapii

 

W Szpitalu znajduje się rownież Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, w którym mieści się:

Klinika Pulmonologii i Chemioterapii

Klinika zajmuje siędiagnostyką raka płuc a także prowadzi chemioterapię neoadiuwantową w nowotworach płuc oraz uzupełniającą i paliatywną

 

Poza tym w Szpitalu znajduje sięrownież:

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej

Prowadzi leczenie operacyjne nowotworów nerek z zabiegami nerkooszczędzającymi, nowotworów pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczych pęcherzy jelitowych oraz raka prostaty. Wykonuje wczesną diagnostykę raka stercza z wykonywaniem TRUS i celowaną biopsję prostaty.

Klinika Hematologii

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego, w tym ostrych białaczek oraz agresywnych chłoniaków (oprócz transplantacji szpiku).

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Chirurgia przewodu pokarmowego w tym resekcje żołądka i jelita grubego, chirurgia laparoskopowa, chirurgia wątroby z zabiegami ablacji, chirurgia piersi z procedurą węzła wartowniczego i zabiegami rekonstrukcyjnymi. Posiada 50 łóżek.

Programy lekowe realizowane w placówce

 • Program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
 • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
 • Program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • Program lekowy - leczenie raka piersi
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • Program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • Program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • Program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
 • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Program lekowy - leczenie raka nerki
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Program lekowy - leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • Program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • Program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
 • Program lekowy - leczenie czerniaka skóry
 • Program lekowy - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 • Program lekowy - leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
 • Program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji:

Pokaż oceny dot. pacjentów leczonych z powodu:

Oceny z komentarzami (27)

Osoba towarzysząca

(2.8)
rok temu
Małe zainteresowanie pielegniarek pacjentem po operacji. Musi radzić sobie sam lub liczyć na pomoc pacjentów leżących na sąsiednich łóżkach. Oddział chirurgia
Czytaj dalej

Pacjent

(4.6)
rok temu
Dobry szpital, kilku świetnych specjalistów z ogromnym doświadczeniem. Szybka diagnoza i skuteczne leczenie.
Czytaj dalej

Pacjent

(5.0)
2 lata temu
Satysfakcja, zadowolenie z pobytu w Klinicznym Szpitalu w Rzeszowie nr 1
Czytaj dalej
Pokaż więcej

Wszystkie oceny (200)

Osoba towarzysząca

(5.0)
2 miesiące temu

Pacjent

(5.0)
4 miesiące temu

Osoba towarzysząca

(5.0)
5 miesięcy temu
Pokaż więcej