Skopiowane! KRS 0000358654 Menu
3.9
(168 ocen)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCK WUM

ul. Banacha 1a, Warszawa

67% pacjentów poleca tę placówkę

Oceny szczegółowe

Całkowita liczba ocen: 168

pokaż więcej

Więcej informacji

Centralny Szpital Kliniczny

Punkt informacyjny: tel. 22 599 11 23 (7:30-15:00)

Oddział Dzienny/Poradnia Hematologiczna
Rejestracja pacjentów pierwszorazowych
tel. 22 599 10 52, 22 599 26 82

Szpital posiada 18 klinik, w tym:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Działalność naukowa i lecznicza skupia się na następujących zagadnieniach:

 • Radykalnym leczeniu nowotworów trzustki, jelita grubego, wątroby, żołądka jak również rzadziej występujących nowotworów przewodu pokarmowego
 • Wykonywaniu zabiegów o charakterze paliatywnym z wykorzystaniem NanoKnife do ablacji nieresekcyjnych guzów trzustki oraz termoablacji guzów wątroby.
 • Laparoskopowym leczeniu guzów przewodu pokarmowego a w szczególności jelita grubego, trzustki i żołądka
 • Operacjach radykalnych z powodu zmian nowotworowych tarczycy
 • Diagnostycznych laparotomiach i laparoskopiach w nowotworach o nieznanym punkcie wyjścia
 • Operacjach radykalnych i zabiegach paliatywnych nowotworów przełyku

Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 • cytologiczna, cytochemiczna,  immunofenotypowa i molekularna diagnostyka ostrych i przewlekłych białaczek,
 • analiza resztkowej choroby nowotworowej, badanie proliferacji komórek krwiotwórczych metodą hodowli in vitro, plazmafereza i cytoafereza,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia ze szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • zamrażanie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
 • przeszczepianie autologicznego  i allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
 • zabiegi immunoablacji w  aplazji szpiku,
 • bankowanie  komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej,
 • dobieranie spokrewnionych i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku.

Klinika Onkologii

Programy lekowe realizowane w placówce

 • Program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
 • Program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 • Program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki
 • Program lekowy - ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
 • Program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetolaksem lub wenetolaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 • Program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • Program lekowy - leczenie raka piersi
 • Program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • Program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Program lekowy - leczenie raka nerki
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • Program lekowy - leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
 • Program lekowy - leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • Program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • Program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • Program lekowy - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 • Program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego

Personel medyczny

Pokaż personel wg. specjalizacji: